Website / disclaimer

Stichting Jeugdvierdaagse Helden is de uitgever en redacteur van deze website. Uitgever en redactie van deze website zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk, en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor (de verwerking van) de producten en diensten van adverteerders, (onder)huurders en sponsors.

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerdelijke (im)materiele schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (im)materiele schade, waaronder beweerdelijk geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door de redactie geanalyseerd. Stichting Jeugdvierdaagse Helden geeft geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

Noteer in je agenda!

Woensdag 22 juni 2022
Donderdag 23 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022
Zaterdag 25 juni 2022

Laatste nieuws